QUẢNG CÁO, BIỂN QUẢNG CÁO, BIỀN ĐÈN LED, GIA CÔNG CHỮ, BẢNG BIỂN QUẢNG CÁO, BIỂN HỘP ĐÈN LED
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 
TOP
QUẢNG CÁO, BIỂN QUẢNG CÁO, BIỀN ĐÈN LED, GIA CÔNG CHỮ, BẢNG BIỂN QUẢNG CÁO, BIỂN HỘP ĐÈN LED

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HUY GIA

Mã số thuế: 0106437921

Tài khoản: 10201-000191745-5, tại ngân hàng Viettinbank CN Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ: Số 17 Trần Điền - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 

- Kinh Doanh - Mr Huy:  0903 665 222
- Kinh Doanh - Mr Hương:  01666 775 998
- Gia công CNC Laze - Mr Quyết:  043 640 8687 - 0962 941 932

Email: huygiaadv@gmail.com

Skype: hoanggiahuymtud

 

Kinh Doanh - Mr Huy  0903 665 222
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
Kinh Doanh - Mr Hương  01666 775 998
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến
Gia công CNC Laze - Mr Quyết  043 640 8687 - 0962 941 932
Hỗ trợ trực tuyếnHỗ trợ trực tuyến